خدمات قابل ارائه به مشتریان برتر
مشتریان برتر می‌توانند از خدماتی فراتر و کامل‌تر از خدمات معمول بانک بهره‌مند شوند. این خدمات برای راحتی بیشتر این گروه از مشتریان در امور بانکی و زندگی روزمره‌شان طراحی شده است.
فضا و بانکدار مجزا
ارائه خدمات بانکداری مجزا مانند: فضا و بانکدار مجزا در شعب منتخب ، الویت دریافت خدمات در تمامی شعب
خدمات مسافرتی
خدمات رزرو هتل، بلیت و تور، خدمات تشریفات و ترانسفر فرودگاهی، خدمات مشاوره و اخذ ویزا
خدمات بانکی روزانه
اولویت دریافت خدمات در تمامی شعب ، فضا و بانکدار مجزا در شعب منتخب؛  کارت ممتاز ؛  کارت مشکی ؛  کارت طلایی
1399/4/21 شنبه