1399/4/21 شنبه

اداره رزرو خدمات سامان
شماره تماس : 02172389000
شماره فکس : 02126850686
نام و نام خانوادگی همکار پست شرح فعالیت ایمیل شماره موبایل کاری داخلی
یاسمن فرزانه معاون اداره مدیریت و راهبری مرکز رزرو S_Rahmani [at] sb24 [dot] ir - 105
سونیا طسوجی کارشناس رزرواسیون خدمات مسافرتی S_Tasouji [at] sb24 [dot] ir 09999500126 207
پریناز صالحی کارشناس رزرواسیون خدمات مسافرتی P_Salehy [at] sb24 [dot] ir 09999500126 109
فرزاد رضایی کارشناس  پشتیبانی بیمه F_Rezaei [at] sb24 [dot] ir 09300599977 205
علی مدنی کزازی کارشناس امور مربوط به قراردادها و بخشنامه ها A_Madani [at] sb24 [dot] ir 09999768333 202
محمد میر شمس الهی کارشناس شرکت بیمه سامان صدور بیمه نامه های خودرو، درمان، مسافرتی و ... m.mirshamsollahi [at] samaninsurance [dot] ir - 203
مجتبی عیسائیان کارشناس واحد 24 ساعته رزرواسیون خدمات تشریفات و ترنسفر فرودگاهی M_Issaiyan [at] sb24 [dot] ir 09999586001 204
محمدحسن حسینکرد کارشناس بررسی درخواست‌های مرتبط با کارت وصندوق امانات M_Hoseinkord [at] sb24 [dot] ir 09999586001 204
مهدی قهقانی کارشناس واحد 24 ساعته رزرواسیون خدمات تشریفات و ترنسفر فرودگاهی M_ghahghaei [at] sb24 [dot] ir 09999586001 204
علی کربلایی ابراهیم کارشناس واحد 24 ساعته رزرواسیون خدمات تشریفات و ترنسفر فرودگاهی A_karbalaei [at] sb24 [dot] ir 09999586001 204
محسن پور حسینی کارشناس واحد 24 ساعته رزرواسیون خدمات تشریفات و ترنسفر فرودگاهی Mo_Pourhoseini [at] sb24 [dot] ir 09999586001 204