دانسا
1399/4/21 شنبه

اداره رزرو خدمات سامان
شماره تماس : 02172389000
شماره فکس : 02126850686
نام و نام خانوادگی همکار پست شرح فعالیت ایمیل شماره موبایل کاری داخلی
رضا رحمانی رئیس اداره مدیریت و راهبری مرکز رزرو S_Rahmani [at] sb24 [dot] ir - 200
آنیتا نیک فرجام معاون اداره کنترل و نظارت بر امور داخلی A_Nikfarjam [at] sb24 [dot] ir - 202
سونیا طسوجی کارشناس رزرواسیون خدمات مسافرتی S_Tasouji [at] sb24 [dot] ir 09999500126 207
هوتن بهبهانی کارشناس رزرواسیون خدمات مسافرتی H_Behbahani [at] sb24 [dot] ir 09300599983 201
فرزاد رضایی کارشناس امور مربوط به قراردادها و بخشنامه ها و پشتیبانی بیمه F_Rezaei [at] sb24 [dot] ir - 205
محمد میر شمس الهی کارشناس شرکت بیمه سامان صدور بیمه نامه های خودرو، درمان، مسافرتی و ... m.mirshamsollahi [at] samaninsurance [dot] ir - 203
مجتبی عیسائیان کارشناس واحد 24 ساعته رزرواسیون خدمات تشریفات و ترنسفر فرودگاهی M_Issaiyan [at] sb24 [dot] ir 09999586001 204
محمدحسن حسینکرد کارشناس واحد 24 ساعته رزرواسیون خدمات تشریفات و ترنسفر فرودگاهی M_Hoseinkord [at] sb24 [dot] ir 09999586001 204
حمیدرضا اسمعیل خو کارشناس واحد 24 ساعته رزرواسیون خدمات تشریفات و ترنسفر فرودگاهی H_Esmaielkhoo [at] sb24 [dot] ir 09999586001 204
محسن پور حسینی کارشناس واحد 24 ساعته رزرواسیون خدمات تشریفات و ترنسفر فرودگاهی Mo_Pourhoseini [at] sb24 [dot] ir 09999586001 204