با موبایلت حساب باز کن!

با دانلود و نصب اپلیکیشن موبایلت (همراه بانک سامان) بدون نیاز به حضور در شعبه افتتاح حساب کنید.

تضمین آینده با بیمه اشخاص

با انواع بیمه اشخاص می‌توانید خود را در برابر حوادث، بیماری، ازکارافتادگی، نقص عضو و سایر مخاطرات بیمه کنید. بیمه مسافرتی برای پوشش مخاطرات سفر و بیمه عمر و تشکیل سرمایه برای تشکیل پس‌انداز آینده، مهم‌ترین شاخه‌های بیمه اشخاص بانک سامان هستند.

آسایش زیرچتر خدمات غیرحضوری

بانک سامان با گستره وسیعی از خدمات غیرحضوری بانکی، این امکان را فراهم کرده تا مشتریان خدمات بانکی خود را بدون مراجعه به شعبه دریافت کنند.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری

انتخاب مسیر بهینه سرمایه گذاری با صرف زمان اندک، با کمترین سرمایه و بدون نیاز به کسب دانش تخصصی با استفاده از صندوق‌های سرمایه‌گذاری؛ همچنین از طریق درگاه‌های متنوع وضعیت سرمایه‌گذاری خود را بصورت حرفه‌ای از مدیریت کنید.
باشگاه مشتریان سامان

باشگاه مشتریان سامان

تمام مشتریان بانک سامان می‌توانند با عضویت در باشگاه مشتریان بانک سامان با نام سامانیوم و کسب امتیاز از خریدهای خود، از پیشنهادهای متنوعی برخوردار شوند.
وین کارت - 1402

قرعه کشی وین کارت

با افتتاح سپرده وین هر فصل در قرعه‌کشی 4میلیارد تومن جایزه نقدی شرکت کنید.
1399/4/21 شنبه

بيشتر