1399/4/21 شنبه

سپرده قرض الحسنه پس انداز

سپرده‌ای است که برای انجام عملیات روزانه بانکی شامل، برداشت از حساب، انتقال وجه، ساتنا، پایا، دریافت انواع چک‌های بانکی و بین‌بانکی و ... می‌توانید از آن استفاده کنید.
سپرده قرض الحسنه پس انداز
سپرده‌ای است که برای انجام عملیات روزانه بانکی شامل، برداشت از حساب، انتقال وجه، ساتنا، پایا، دریافت انواع چک‌های بانکی و بین‌بانکی و ... می‌توانید از آن استفاده کنید.
مزایا
 • امکان مشارکت در تعاون عمومی
 • امکان افتتاح سپرده به‌صورت مشترک با یک نفر یا بیشتر برای اشخاص حقیقی
 • امکان افتتاح سپرده برای انجمن‌ها درصورتی‌که به ثبت رسید
خوب است بدانید
 • با استفاده از این سپرده می‌توانید از درگاه‌های الکترونیک شامل نت‌بانک، موبایل بانک، تلفن‌بانک عملیات روزانه بانکی خود را نیز انجام دهید.
 • به این سپرده سود تعلق نمی‌گیرد و این سپرده می‌تواند پشتیبان حساب جاری قرار گیرد.
 • در صورت افتتاح سپرده به‌صورت مشترک (افتتاح سپرده با فرد دوم)، شرایط برداشت می‌تواند هر یک از دارندگان سپرده به‌تنهایی، یا حضور تمامی افراد باشد.
 • افتتاح این سپرده برای اشخاص حقوقی که به ثبت نرسیده و شناسه ملی نداشته باشند، مجاز نیست.
برای دریافت این محصول چه شرایطی باید داشته باشیم؟
 • حداقل سن 18 سال شمسی تمام (زیر 18 سال با ارائه حکم رشد مراجع قضایی)
 • فاقد چک برگشتی رفع سوء اثر نشده
 • ارائه اصل شناسنامه و کارت ملی
 • ارائه اصل پروانه اقامت یا گذرنامه معتبر (ویژه اتباع خارجی)
 • ارائه اصل وکالت‌نامه، قیم‌نامه و سایر مدارک معتبر دال بر ارتباط با شخص اصیل (ویژه وکیل، قیم، وصی یا ولی)
درگاه دریافت محصول
مراجعه حضوری به شعبه