1399/4/21 شنبه

بیمه نامه ثالث خودرو
در صورت دارابودن وسیله نقلیه موتوری می‌توانید مسئولیت جانی یا مالی واردشده در مقابل شخص ثالث (تمامی اشخاص به‌جز راننده که در اثر حادثه اعم از اینکه داخل یا خارج وسیله نقلیه مستقر باشند دچار زیان بدنی یا مالی می‌شوند) را با استفاده از این محصول بیمه کنید.
مزایا
  • پوشش خسارت مالی بیمه شخص ثالث تمامی خسارت‌های وارده به‌تمامی اموال منقول و غیرمنقول شخص ثالث را جبران می‌کند.
  • امکان استفاده از پوشش حوادث راننده و جبران خسارت جانی (بدنی) راننده
خوب است بدانید
  • اگر مالک وسیله نقلیه موتوری به هر دلیل بیمه‌نامه شخص ثالث نخریده یا از بیمه‌نامه قبلی‌اش یک روز گذشته باشد معادل حق بیمه به‌صورت روزشمار جریمه می‌شود.
  • برای دریافت بیمه‌نامه شخص ثالث کافی است با همراه داشتن کارت شناسایی خودرو و بیمه‌نامه سال گذشته خودرو بیمه‌نامه شخص ثالث را خریداری کنید.
  • صدور بیمه‌نامه شخص ثالث صرفاً به نام بیمه‌گذار امکان‌پذیر است.
  • درصورتی‌که بیمه‌نامه سال قبل متعلق به سایر شرکت‌های بیمه‌ای بوده و از تاریخ انقضای آن گذشته یا بیمه‌گذار تمایل به دریافت پوشش مالی بیش از میزان اعلامی در سال جاری باشند یا از تاریخ بیمه‌نامه صادره توسط بیمه سامان بیش از 60 روز گذشته باشد، نیاز به بازدید از خودرو است.
  • در صورت مفقودشدن بیمه ثالث امکان صدور المثنی برای آن وجود ندارد.
برای دریافت این محصول چه شرایطی باید داشته باشیم؟
تمامی اشخاص حقیقی با 18 سال سن می‌توانند نسبت به دریافت بیمه شخص ثالث اقدام کنند.
درگاه دریافت محصول
محصولاتی که ممکن است برای شما مفید باشد.