مشتریان برتر

مشتریان برتر به سه گروه مشتریان خاص، ویژه و ممتاز تفکیک شده‌اند که می‌توانند از خدماتی فراتر و کامل‌تر از خدمات معمول بانک بهره‌مند شوند. این خدمات برای راحتی بیشتر این گروه از مشتریان در امور بانکی و زندگی روزمره‌شان طراحی شده است.

مشتریان خاص

کارت مشکی برای مشتریان خاص طراحی شده و دارندگان این کارت می‌توانند از بانکدار اختصاصی، خدمات متفاوت و تخفیف‌های مراکز طرف قرارداد استفاده کنند.
مشاهده

مشتریان ویژه

کارت طلایی برای مشتریان ویژه طراحی شده و دارندگان این کارت می‌توانند از بانکدار ویژه، خدمات برتر و تخفیف‌های مراکز طرف قرارداد استفاده کنند.
مشاهده

مشتریان ممتاز

کارت آبی مخصوص مشتریان ممتاز طراحی شده و دارندگان این کارت می‌توانند از خدمات اعتباری و تخفیف‌های ویژه خرید از مراکز طرف قرارداد برخوردار شوند.
مشاهده
1399/4/21 شنبه