فضا و بانکدار مجزا در شعب منتخب
بانکداران اختصاصی و کارآزموده، شما را در اتاقک‌های اختصاصی شعب منتخب همراهی می‌کنند. این اتاقک‌های سامانیان که در تعدادی از شعبه‌های برتر راه‌اندازی شده‌اند، فضایی اختصاصی و امن را برای شما مهیا می‌کند.
بانکدار ویژه و شعب منتخب ویژه
درصورتی‌که جز گروه مشتریان ويژه یا مشتریان خاص بانک هستید، با ارائه کارت طلایی یا کارت مشکی می‌توانید خدمات بانکی خود را بدون نوبت از بانکدار شعبه یا رئیس یا معاون شعبه دریافت کنید.
1399/4/21 شنبه