1399/4/21 شنبه

وکالت‌نامه
ما با هدف جلب رضایت شما مشتریان ایرانی مقیم خارج از کشور، دو نمونه وکالت‌نامه تهیه و تنظیم کرده‌ایم، این نمونه وکالت‌نامه‌ها صرفاً برای استفاده مشتریان مقیم خارج از کشور است.
گواهی تمکن
حالا که برای ویزا به گواهی تمکن مالی نیاز دارید اطلاعات این صفحه می‌تواند یاری‌گر شما باشد. گواهی تمکن مالی گواهی تأییدیه موجودی سپرده‌های مشتریان نزد بانک است که بنا به درخواست ایشان به‌صورت معدل موجودی یا گردش سپرده، برای ارائه به سفارتخانه‌ها، دانشگاه‌ها و دیگر نهادها در داخل یا خارج کشور ارائه می‌شود.