کارت مشکی
درصورتی‌که جز گروه مشتریان خاص بانک هستید، با دریافت کارت بانکی خود به رنگ مشکی می‌توانید علاوه بر سرویس‌های متمایز در شعب از تخفیف‌های مراکز طرف قرارداد استفاده کنید.
کارت طلایی
درصورتی‌که جز گروه مشتریان ویژه بانک هستید، با دریافت کارت بانکی خود به رنگ طلایی می‌توانید علاوه بر سرویس‌های متمایز در شعب، از تخفیف‌های مراکز طرف قرارداد استفاده کنید.
کارت ممتاز
با کارت ممتاز علاوه بر امکان انجام عملیات بانکی، می‌توانید با خرید از مراکز طرف قرارداد، از تخفیفات ویژه‌ای برخوردار شوید.
1399/4/21 شنبه