تسهيلات مصرفی کارکنان سازمان‌ها و شرکت‌ها
درصورتی‌که تمایل به دریافت تسهيلات برای کارکنان سازمان خود هستید، با دریافت تسهيلات مصرفی برای کارکنان سازمان خود، تسهيلاتی حداکثر به مبلغ 50 میلیون تومان در اختیار کارکنان شما قرار خواهد گرفت.
تسهيلات ويژه دارندگان دستگاه کارتخوان
در صورتیکه قصد توسعه کسب و کار خود را دارید  یا برای گردش کسب و کار خود با کمبود نقدینگی مواجه هستید، می توانید به سادگی با استفاده از بسته اعتباری ويژه دارندگان دستگاه کارتخوان (pos ) نیاز خود را مرتفع نمایید.   
طرح پیوند
بانک سامان از طریق اختصاص اعتبار گردان به مشتریان شما و محدودسازی استفاده از آن تنها برای خرید کالا از شما، به فروش نقدی محصولات شما کمک خواهد کرد.
1399/4/21 شنبه