تسهيلات ویژه اصناف و کسبه عضو اتحادیه‌ها
درصورتی‌که قصد توسعه کسب‌وکار خود را دارید یا برای گردش کسب‌وکار خود با کمبود نقدینگی مواجه هستید، می‌توانید به‌سادگی با استفاده از بسته اعتباری ويژه اصناف نیاز خود را مرتفع کنید.
اتو قسط
اگر در پرداخت اقساط خود با کمبود نقدینگی مواجه هستید، با خدمت اتوقسط می‌توانید، قسطتان را به‌صورت قسطی پرداخت کنید.
تسهيلات ويژه دارندگان دستگاه کارتخوان
در صورتیکه قصد توسعه کسب و کار خود را دارید  یا برای گردش کسب و کار خود با کمبود نقدینگی مواجه هستید، می توانید به سادگی با استفاده از بسته اعتباری ويژه دارندگان دستگاه کارتخوان (pos ) نیاز خود را مرتفع نمایید.   
طرح پیوند
بانک سامان از طریق اختصاص اعتبار گردان به مشتریان شما و محدودسازی استفاده از آن تنها برای خرید کالا از شما، به فروش نقدی محصولات شما کمک خواهد کرد.
1399/4/21 شنبه