ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه و مزایده
درصورتی‌که متقاضی شرکت در مناقصه یا مزایده سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی دولتی یا شرکت‌های تولیدی و خدماتی در بخش خصوصی هستید و نیازمند دریافت ضمانت‌نامه هستید، می‌توانید آن را از بانک سامان دریافت کنید.
ضمانت‌نامه استرداد کسور وجه‌الضمان
درصورتی‌که کارفرمای شما پس از پیشرفت پروژه یا تحویل کار تا مدت مشخصی، مبلغی از صورت‌حساب را نزد خود به‌عنوان تضمین نگهداری می‌کند، در صورت درخواست شما و موافقت کارفرما شما می‌توانید با دریافت ضمانت‌نامه کسور وجه‌الضمان و ارائه آن به کارفرما، مبلغ موردنظر را دریافت کنید.
ضمانت‌نامه پیش‌پرداخت
به‌منظور اطمینان کارفرما از این امر که وجوه پیش‌پرداختی به پیمانکار به مصرف دیگری غیر از انجام تعهدات در قرارداد و رابطه حقوقی بین آن‌ها نمی‌رسد، این ضمانت‌نامه به درخواست پیمانکار و به نفع کارفرما صادر می‌شود.
ضمانت‌نامه گمرکی
درصورتی‌که متقاضی پرداخت حقوق گمرکی به‌صورت مدت‌دار ظرف مهلت تعیین‌شده توسط گمرک هستید یا به دلیل اختلاف‌نظر با گمرک برای پرداخت حقوق گمرکی ناگزیر به ارائه تضمینات هستید، می‌توانید ضمانت‌نامه گمرکی خود را از بانک بخواهید.
ضمانت‌نامه تعهد پرداخت
درصورتی‌که دیون مشخصی در سررسید مشخص بر عهده شماست، به‌منظور قبول پرداخت دیون به ذی‌نفع در سررسید مشخص قرارداد یا هر رابطه حقوقی دیگر صادر می‌شود.
ضمانت‌نامه آژانس مسافرتی
درصورتی‌که دارنده آژانس مسافرتی هستید و متقاضی دریافت ضمانت‌نامه به نفع شرکت‌های هواپیمایی داخلی و خارجی و شرکت حمل‌ونقل ریلی بین‌شهری هستید بانک سامان به سهولت و در کمترین زمان ممکن ضمانت‌نامه موردنظر را برای شما صادر می‌کند.
ضمانت‌نامه‌های متفرقه / خاص
درصورتی‌که متقاضی دریافت ضمانت‌نامه به مقاصد یا منظورهای مختلف (مشمولین نظام‌وظیفه، ارائه ضمانت‌نامه به سفارت) و تحت شرایط خاص هستید، ضمانت‌نامه خود را از بانک سامان دریافت کنید.
ضمانت‌نامه های ارزی
در صورتی که متقاضی صدور انواع ضمانت‌نامه شامل، شرکت در مناقصه و مزایده، ضمانت‌نامه حسن انجام کار (تعهدات)، ضمانت‌نامه استرداد کسور وجه‌الضمان، ضمانت‌نامه پیش‌پرداخت، ضمانت‌نامه تعهد پرداخت بوده و محل اقامت یا محل ثبت شرکت ضمانت خواه و ذینفع هر دو در داخل کشور بوده و واحد پولی ضمانت‌نامه درخواستی به ارزی به غیر از ریال باشد، می‌توانید ضمان ارزی خود را از بانک سامان دریافت کنید.
ضمانت‌نامه حسن اجرای تعهد (حسن انجام کار)
این ضمانت‌نامه به‌منظور اطمینان کارفرما از انجام صحیح و به‌موقع تعهدات و صحت عمل پیمانکار، طبق مفاد قرارداد منعقده بین آن‌ها و به درخواست پیمانکار صادر می‌شود.
1399/4/21 شنبه