1399/4/21 شنبه

سپرده قرض الحسنه پس انداز اصناف
سپرده‌ای است که برای انجام عملیات روزانه بانکی شامل، برداشت از حساب، انتقال وجه، ساتنا، پایا، دریافت انواع چک‌های بانکی و بین‌بانکی و ... می‌توانید از آن استفاده کنید.
مزایا
 • امکان مشارکت در تعاون عمومی
 • امکان افتتاح سپرده به‌صورت مشترک با یک نفر یا بیشتر برای اشخاص حقیقی
 • امکان افتتاح سپرده برای انجمن‌ها درصورتی‌که به ثبت رسیده
خوب است بدانید
 • با استفاده از این سپرده می‌توانید از درگاه‌های الکترونیک شامل نت‌بانک، موبایل بانک، تلفن‌بانک عملیات روزانه بانکی خود را نیز انجام دهید.
 • به این سپرده سود تعلق نمی‌گیرد و این سپرده می‌تواند پشتیبان حساب جاری قرار گیرد.
 • در صورت افتتاح سپرده به‌صورت مشترک (افتتاح سپرده با فرد دوم)، شرایط برداشت می‌تواند هر یک از دارندگان سپرده به‌تنهایی، یا حضور تمامی افراد باشد.
 • افتتاح این سپرده برای اشخاص حقوقی که به ثبت نرسیده و شناسه ملی نداشته باشند، مجاز نیست.
برای دریافت این محصول چه شرایطی باید داشته باشیم؟
شخص حقوقی:
 • ارائه گواهی ثبت شرکت (شرکت‌نامه)
 • ارائه اظهارنامه ثبت شرکت یا اساسنامه
 • ارائه کد اقتصادی
 • ارائه آگهی روزنامه رسمی مبنی بر ثبت شرکت
 • ارائه آخرین روزنامه رسمی شرکت مبنی بر تغییرات شرکت
 • مدارک دال بر احراز محل فعالیت مشتری
 • فاقد چک برگشتی رفع سوء‌اثر نشده
لازم به ذکر است امضا داران شرکت نیز باید شرایط مندرج برای شخص حقیقی را نیز داشته باشند.