1399/4/21 شنبه

پایای گروهی
  • با استفاده از پایای گروهی می‌توانید از حساب‌های حقیقی یا حقوقی سامانی با قابلیت برداشت خود به چندین حساب‌، در مقاطع موردنظرتان انتقال‌ وجه انجام دهید.
  • حساب مبدأ باید یک حساب حقیقی یا حقوقی سامانی با قابلیت برداشت باشد.
  • مقصد پایای گروهی می‌تواند حساب‌های حقیقی یا حقوقی در دیگر بانک‌ها باشد.
  • شما در پایای گروهی هیچ محدودیتی در تعداد و مقصد حساب‌ها ندارید.
  • برای انجام پایای گروهی لازم است نرم‌افزار آن را روی سیستم‌تان نصب کنید. با تنظیم دستور پرداخت موردنظر در این نرم‌افزار، یک فایل در اختیار شما قرار می‌گیرد.
  • فایل یادشده را به همکاران ما در یکی از شعبه‌های سامان  تحویل دهید تا پرداخت‌ها در زمان موردنظرتان به حساب‌های اعلام‌شده واريز شود.
  • حداکثر مبلغ در هر تراکنش پایا 500 میلیون ریال است.
خوب است بدانید
  • برای استفاده از این نرم‌افزار لازم است یک حساب حقیقی یا حقوقی با قابلیت برداشت غیرمشترک در بانک سامان داشته باشید.
  • اطلاع از شماره شبای مقصد در پرداخت گروهی لازم است. امکان دریافت شماره شبا در منوی خدمات غیرحضوری زیرمنوی محاسبات فراهم است.