اداره مشتریان خاص و دفاتر اختصاصی
معرفی اطلاعات تماس ادارات بانکداری اختصاصی ویژه مشتریان برتر
مرکز رزرو خدمات سامان
اطلاعات تماس ادارات: مدیریت و راهبری مرکز؛  رزرواسیون خدمات مسافرتی،  پشتیبانی بیمه امور مربوط به قراردادها و بخشنامه ها، صدور بیمه نامه های خودرو، بیمه درمان، مسافرتی سامانه رزرواسیون، خدمات تشریفات و ترنسفر فرودگاهی،  بررسی درخواست‌های مرتبط با کارت و صندوق امانات
اداره مشتریان ویژه
معرفی و اطلاعات تماس ادارات  مشتریان ویژه و بانکداری های ویژه شعب منتخب
دفاتر بانکداری اختصاصی
گروه مشتریان خاص از خدمت دفاتر بانکداری اختصاصی بهره‌مند می‌شوند. در دفاتر بانکدار اختصاصی می‌توانید خدمات بانکی و مشاوره‌ای خود را از طریق بانکدار اختصاصی دریافت کنید.
1399/4/21 شنبه