1399/4/21 شنبه

سکه طلا
یکی از ابزارهایی که در سال‌های اخیر به‌منظور  افزایش امنیت و رفاه حال سرمایه‌گذاران و همچنین شفافیت و کشف قیمت رسمی سکه ایجاد شده، گواهی سپرده سکه طلا است.