1399/4/21 شنبه

اداره مشتریان ویژه
نام و نام خانوادگی همکار پست ارائه خدمات به مشتریان ویژه ایمیل شماره موبایل شماره تماس
علی خسروانی فراهانی رئیس اداره مدیریت و راهبری پروژه‌های مرتبط با مشتریان ویژه a_khosravani [at] sb24 [dot] ir 9300599981 26850098 - 021 ، 26850433 - 021
مهدی تاجی نژاد بانکدار برنامه ریزی فروش ویژه مدیریت و راهبری بانکداران ویژه m_tajinezhad [at] sb24.ir 9999500233 26850098 - 021 ، 26850433 - 021
مجید میردارسلطانی بانکدار برنامه ریزی فروش ویژه مدیریت و راهبری بانکداران ویژه m_mirdarsoltani [at] sb24 [dot] ir 9999500234 26850098 - 021 ، 26850433 - 021
علیرضا معصومی بانکدار برنامه ریزی فروش ویژه مدیریت و راهبری بانکداران ویژه a_masoomi [at] sb24 [dot] ir - 26850098 - 021 ، 26850433 - 021
محمد حسین‌زاده کارشناس استخراج و تجزیه و تحلیل اطلاعات و گزارشات m_hosseinzadeh [at] sb24 [dot] ir - 26850098 - 021 ، 26850433 - 021
اطلاعات بانکداران ویژه شعب منتخب
نام و نام خانوادگی اسامی شعب منتخب   ارائه خدمات به مشتریان ویژه شماره موبایل شماره تماس داخلی شماره فکس
فرنوش تعقل شعبه 24 متری سعادت آباد ارائه خدمات به مشتریان ویژه شعب منتخب 9999993125 021-22378856-7 داخلی مشتریان ویژه 021-22357605
سمیه افشار قلعه شعبه ایران زمین ارائه خدمات به مشتریان ویژه شعب منتخب 9999993130 021-88577605-10 داخلی مشتریان ویژه 021-88571215
حمیدرضا آقامیری شعبه اقدسیه ارائه خدمات به مشتریان ویژه شعب منتخب 9999993126 021-22823402 داخلی مشتریان ویژه 021-26450743
مهدی نوید شعبه اقدسیه ارائه خدمات به مشتریان ویژه شعب منتخب 9999901300 021-22823402 داخلی مشتریان ویژه 021-26450743
سعید سامانی نیا شعبه اقدسیه ارائه خدمات به مشتریان ویژه شعب منتخب 09999993161 021-22823402 داخلی مشتریان ویژه 021-26450743
حمیدرضا مرتضایی شعبه الهیه ارائه خدمات به مشتریان ویژه شعب منتخب 9999993127 021-26200963 داخلی مشتریان ویژه 021-26200938
محمدحسین آبدیده شعبه اهواز ارائه خدمات به مشتریان ویژه شعب منتخب 9999993128 061 - 33920524 - 6 داخلی مشتریان ویژه 061-33920745
سالار خوشی شعبه آصف ارائه خدمات به مشتریان ویژه شعب منتخب 9999901500 021-26802630 داخلی مشتریان ویژه 021-26802901
ژیلا نوری سرابی شعبه آفریقا ارائه خدمات به مشتریان ویژه شعب منتخب 9999993184 021-88874457-61 داخلی مشتریان ویژه 021 - 88773773
حسام رضایی شعبه آفریقا ارائه خدمات به مشتریان ویژه شعب منتخب 09999993142 021-88874457-61 داخلی مشتریان ویژه 021 - 88773773
آرش قره زاده نیا شعبه سیدجمال الدین اسد آبادی ارائه خدمات به مشتریان ویژه شعب منتخب 9999993164 021-88616486 داخلی مشتریان ویژه 021-88628637
امین تقی پور شعبه سیدجمال الدین اسد آباد ارائه خدمات به مشتریان ویژه شعب منتخب 09999994567 021-88616486 داخلی مشتریان ویژه 021-88628637
محمد رضا ابهت شعبه باغ فردوس ارائه خدمات به مشتریان ویژه شعب منتخب 9999993171 021-22740775 داخلی مشتریان ویژه 021-22740715
الهام برزگر شعبه باغ فردوس ارائه خدمات به مشتریان ویژه شعب منتخب 9999993169 021-22740775 داخلی مشتریان ویژه 021-22740715
پوریا عزیزدخت شعبه پاسداران ارائه خدمات به مشتریان ویژه شعب منتخب 9999901400 021- 22595657-8 داخلی مشتریان ویژه 021-22567540
حمید قدیمی شعبه پاسداران ارائه خدمات به مشتریان ویژه شعب منتخب 9999993147 021-22595657 داخلی مشتریان ویژه 021-22567540
هستی احمدی شعبه جهانشهر ارائه خدمات به مشتریان ویژه شعب منتخب 9999993148 026-34466115 داخلی مشتریان ویژه 026-34466115-20
ایمان طاهریان شعبه دولت ارائه خدمات به مشتریان ویژه شعب منتخب 9999993150 021-22764282-7 داخلی مشتریان ویژه 021-22760338
الهام فغانی نرم شعبه سجاد مشهد ارائه خدمات به مشتریان ویژه شعب منتخب 9999993151 051-37648208-9 داخلی مشتریان ویژه 051-38443914
پوریا کاوه شعبه سعادت آباد ارائه خدمات به مشتریان ویژه شعب منتخب 9999993152 02122086192-200 داخلی مشتریان ویژه 021-22087708
رضا رادمهر شعبه قم ارائه خدمات به مشتریان ویژه شعب منتخب 9999993154 025-32940602-3 داخلی مشتریان ویژه 025 - 32940602-3
ابوالفضل میربلوکی شعبه لواسانی ارائه خدمات به مشتریان ویژه شعب منتخب 9999993165 021-22816692-3 داخلی مشتریان ویژه 021-22816689
امین فرخانی شعبه مشهد ارائه خدمات به مشتریان ویژه شعب منتخب 9999993166 051-38444460 داخلی مشتریان ویژه 051-38443914
حمیدرضا نهاردانی شعبه مشهد ارائه خدمات به مشتریان ویژه شعب منتخب 9999901700 051-38444460-1 داخلی مشتریان ویژه 051-38443914
سارا قدرتی شعبه مقدس اردبیلی ارائه خدمات به مشتریان ویژه شعب منتخب 9999993170 021-26802409 داخلی مشتریان ویژه 021-26802461
سلمان صابر شعبه مهرشهر ارائه خدمات به مشتریان ویژه شعب منتخب 9999993168 026-26219908 داخلی مشتریان ویژه 026-33417908
منا صبور شعبه آفریقای شمالی ارائه خدمات به مشتریان ویژه شعب منتخب 9999993132 021-26219908 - ، 021-26219651 داخلی مشتریان ویژه 021-26219713
بهروز پور فرد شعبه نیاوران ارائه خدمات به مشتریان ویژه شعب منتخب 9999993163 021-26117192-4 داخلی مشتریان ویژه 021-26117195
علیرضا مشهدی شعبه نیاوران ارائه خدمات به مشتریان ویژه شعب منتخب 09999994562 021-26117192-4 داخلی مشتریان ویژه 021-26117195
نغمه چریانی زنجانی شعبه ولنجک ارائه خدمات به مشتریان ویژه شعب منتخب 9999901200 021- 22421227 -31 داخلی مشتریان ویژه 021-22172590
حسام الدین اسد شعبه ولنجک ارائه خدمات به مشتریان ویژه شعب منتخب 09999994568 021- 22421227 -31 داخلی مشتریان ویژه 021-22172590
افشین طبسی شعبه میرداماد ارائه خدمات به مشتریان ویژه شعب منتخب 9999993162 021-22924451-4 داخلی مشتریان ویژه 021-22924463
الهام کلایی شعبه قیطریه ارائه خدمات به مشتریان ویژه شعب منتخب 9999993156 021- 22234427-8 داخلی مشتریان ویژه 021-22234258
محمدحسن سیدزاده شعبه قیطریه ارائه خدمات به مشتریان ویژه شعب منتخب 09999994564 021- 22234427-8 داخلی مشتریان ویژه 021-22234258
حسین مردانه شعبه ولیعصر تبریز ارائه خدمات به مشتریان ویژه شعب منتخب 9999901600 041-33310800 داخلی مشتریان ویژه 041-33301155
ساناز گلکاری شعبه ولیعصر تبریز ارائه خدمات به مشتریان ویژه شعب منتخب 09999993158 041-33310800 داخلی مشتریان ویژه 041-33301155
امیر باقری شعبه مرکزی ارائه خدمات به مشتریان ویژه شعب منتخب 9999993160 021-66959050 داخلی مشتریان ویژه 021-66971061
محمدرضا شادیان شعبه دکتر بهشتی ارائه خدمات به مشتریان ویژه شعب منتخب 9999993153 021-88512603-8 داخلی مشتریان ویژه 021-88746699
مینا نیک نیا شعبه گلسار رشت ارائه خدمات به مشتریان ویژه شعب منتخب 9999994569 013-33114710-12 داخلی مشتریان ویژه 013-33114713
سیدعلی اصغر جنت نژاد شعبه کرمان ارائه خدمات به مشتریان ویژه شعب منتخب 9999993146 034-32233386-7 داخلی مشتریان ویژه 034-32267960
نسیم شهراسبی شعبه صادقیه ارائه خدمات به مشتریان ویژه شعب منتخب 9999994565 021-44254518-20 داخلی مشتریان ویژه 021-44254517
مهسا اجلالی شعبه شهریار ارائه خدمات به مشتریان ویژه شعب منتخب 9999994566 65269021-23 داخلی مشتریان ویژه 021-65268962
محسن تفاخر شعبه معالی آباد شیراز ارائه خدمات به مشتریان ویژه شعب منتخب 9999993145 071-36341397 داخلی مشتریان ویژه 071-36341406
فرشید شریفیان شعبه اصفهان ارائه خدمات به مشتریان ویژه شعب منتخب 9999991210 031-32230424-7 داخلی مشتریان ویژه 031-32230428
جلال دشتکی شعبه بلوار جمهوری یزد ارائه خدمات به مشتریان ویژه شعب منتخب 9999992060 035-35302140-49 داخلی مشتریان ویژه -