دانسا
1399/4/21 شنبه

اداره مشتریان ویژه
نام و نام خانوادگی همکار پست شرح فعالیت ایمیل شماره موبایل شماره تماس داخلی شماره فکس
علی خسروانی فراهانی معاون اداره مدیریت و راهبری پروژه‌های مرتبط با مشتریان ویژه a_khosravani [at] sb24 [dot] ir 09300599981 26850098 - 021 ، 26850433 - 021 333 26850686 - 021
مهدی تاجی نژاد بانکدار ارشد مدیریت و راهبری بانکداران سامانیان m_tajinezha [at] sb24.ir 09999500233 26850098 - 021 ، 26850433 - 021 123 26850686 - 021
مجید میردارسلطانی بانکدار ارشد مدیریت و راهبری بانکداران سامانیان m_mirdarsoltani [at] sb24 [dot] ir 09999500234 26850098 - 021 ، 26850433 - 021 125 26850686 - 021
آنیتا نیک فرجام بانکدار ارشد  مدیریت و راهبری بانکداران سامانیان a_nikfarjam [at] sb24 [dot] ir 09999500244 26850098 - 021 ، 26850433 - 021 444 33301155 - 041
علیرضا معصومی کارشناس استخراج و تجزیه و تحلیل اطلاعات و گزارشات a_masoomi [at] sb24 [dot] ir - 26850098 - 021 ، 26850433 - 021 126 26850686 - 021
محمد حسین‌زاده کارشناس استخراج و تجزیه و تحلیل اطلاعات و گزارشات m_hosseinzadeh [at] sb24 [dot] ir - 26850098 - 021 ، 26850433 - 021 125 26850686 - 021
پریناز صالحی کارشناس بررسی درخواست‌های مرتبط با کارت و صندوق امانات p_salehy [at] sb24 [dot] ir - 26850098 - 021 ، 26850433 - 021 130 26850686 - 021
بانکدار سامانیان شعب منتخب
نام و نام‌خانوادگی پست شرح فعالیت ایمیل شماره موبایل شماره تماس داخلی شماره فکس
فرنوش تعقل بانکدار سامانیان شعبه 24 متری سعادت آباد ارائه خدمات به مشتریان ویژه شعب منتخب - 09999993125 7 - 22378856 - 021 داخلی مشتریان ویژه 22357605 - 021
متین حسینی بانکدار سامانیان شعبه ایران زمین ارائه خدمات به مشتریان ویژه شعب منتخب - 09999993130 10 - 88577605 - 021 داخلی مشتریان ویژه 88571215 - 021
حمیدرضا آقامیری بانکدار سامانیان شعبه اقدسیه ارائه خدمات به مشتریان ویژه شعب منتخب - 09999993126 22823402 - 021 داخلی مشتریان ویژه 26450743 - 021
مهدی نوید بانکدار سامانیان شعبه اقدسیه ارائه خدمات به مشتریان ویژه شعب منتخب - 09999901300 021 - 22823402 داخلی مشتریان ویژه 26450743 - 021
حمیدرضا مرتضایی بانکدار سامانیان شعبه الهیه ارائه خدمات به مشتریان ویژه شعب منتخب - 09999993127 26200963 - 021 داخلی مشتریان ویژه 26200938 - 021
محمدحسین آبدیده بانکدار سامانیان شعبه اهواز ارائه خدمات به مشتریان ویژه شعب منتخب - 09999993128 6 - 33920524 - 061 داخلی مشتریان ویژه 33920745 - 061
سالار خوشی بانکدار سامانیان شعبه آصف ارائه خدمات به مشتریان ویژه شعب منتخب - 09999901500 26802630 - 021 ،26802327 - 021 داخلی مشتریان ویژه 26802901 - 021
ژیلا نوری سرابی بانکدار سامانیان شعبه آفریقا ارائه خدمات به مشتریان ویژه شعب منتخب - 09999993184 61 - 88874457 - 021 داخلی مشتریان ویژه 021 - 88773773
فرزانه نوربخش بانکدار سامانیان شعبه آفریقا ارائه خدمات به مشتریان ویژه شعب منتخب - 09999993142 61 - 88874457- 021 داخلی مشتریان ویژه 021 - 88773773
آرش قره زاده نیا بانکدار سامانیان شعبه سیدجما الدین اسد آبادی ارائه خدمات به مشتریان ویژه شعب منتخب - 09999993164 88616486 - 021 داخلی مشتریان ویژه 88628637 - 021
پوریا کاوه بانکدار سامانیان شعبه باغ فردوس ارائه خدمات به مشتریان ویژه شعب منتخب - 09999993171 22740775 - 021 داخلی مشتریان ویژه 22740715 - 021
نوشین نجیمی بانکدار سامانیان شعبه باغ فردوس ارائه خدمات به مشتریان ویژه شعب منتخب - 09999993169 22740775 - 021 داخلی مشتریان ویژه 22740715 - 021
هانیه صارمی بانکدار سامانیان شعبه پاسداران ارائه خدمات به مشتریان ویژه شعب منتخب - 09999901400 8 - 22595657 - 021 داخلی مشتریان ویژه 22567540 - 021
حمید قدیمی بانکدار سامانیان شعبه پاسداران ارائه خدمات به مشتریان ویژه شعب منتخب - 09999993147 8 - 22595657 - 021 داخلی مشتریان ویژه 22567540 - 021
عاطفه فروزنده بانکدار سامانیان شعبه جهانشهر ارائه خدمات به مشتریان ویژه شعب منتخب - 09999993148 20 - 34466115 - 026 داخلی مشتریان ویژه 20 - 34466115 - 26
منی صبور بانکدار سامانیان شعبه دولت ارائه خدمات به مشتریان ویژه شعب منتخب - 09999993150 7 - 22764282 - 021 داخلی مشتریان ویژه 22760338 - 021
الهام فغانی نرم بانکدار سامانیان شعبه سجاد مشهد ارائه خدمات به مشتریان ویژه شعب منتخب - 09999993151 9 - 37648208 - 051 داخلی مشتریان ویژه 38443914 - 051
مرجانه اعتبارفریمانی بانکدار سامانیان شعبه سعادت آباد ارائه خدمات به مشتریان ویژه شعب منتخب - 09999993152 200 - 22086192 - 021 داخلی مشتریان ویژه 22087708 - 021
کیوان بافکر لیالستانی بانکدار سامانیان شعبه قم ارائه خدمات به مشتریان ویژه شعب منتخب - 09999993154 3 - 32940602 - 025 داخلی مشتریان ویژه 025 - 32940602-3
ابوالفضل میربلوکی بانکدار سامانیان شعبه لواسانی ارائه خدمات به مشتریان ویژه شعب منتخب - 09999993165 3 - 22816692 - 021 داخلی مشتریان ویژه 22816689 - 021
امین فرخانی بانکدار سامانیان شعبه مشهد ارائه خدمات به مشتریان ویژه شعب منتخب - 09999993166 1 - 38444460 - 051 داخلی مشتریان ویژه 38443914 - 051
امین تنهاطلب بانکدار سامانیان شعبه مشهد ارائه خدمات به مشتریان ویژه شعب منتخب - 09999901700 1 - 38444460 - 051 داخلی مشتریان ویژه 38443914 - 051
مرجانه بهرامی راد بانکدار سامانیان شعبه مقدس اردبیلی ارائه خدمات به مشتریان ویژه شعب منتخب - 09999993170 26802409 - 021 داخلی مشتریان ویژه 26802461 - 021
هستی احمدی بانکدار سامانیان شعبه مهرشهر ارائه خدمات به مشتریان ویژه شعب منتخب - 09999993168 26219908 - 026 داخلی مشتریان ویژه 33417908 - 026
نیوشا بینش بانکدار سامانیان شعبه آفریقای شمالی ارائه خدمات به مشتریان ویژه شعب منتخب - 09999993132 26219908 - 021 ، 26219651 - 021 داخلی مشتریان ویژه 26219713 - 021
بهروز پور فرد بانکدار سامانیان شعبه نیاوران ارائه خدمات به مشتریان ویژه شعب منتخب - 09999993163 4 - 26117192 - 021 داخلی مشتریان ویژه 26117195 - 021
نغمه چریانی زنجانی بانکدار سامانیان شعبه ولنجک ارائه خدمات به مشتریان ویژه شعب منتخب - 09999901200 31 - 22421227 - 021 داخلی مشتریان ویژه 22172590 - 021
افشین طبسی بانکدار سامانیان شعبه میرداماد ارائه خدمات به مشتریان ویژه شعب منتخب - 09999993162 4 - 22924451 - 021 داخلی مشتریان ویژه 22924463 - 021
الهام کلایی بانکدار سامانیان شعبه قیطریه ارائه خدمات به مشتریان ویژه شعب منتخب - 09999993156 8 - 22234427 - 021 داخلی مشتریان ویژه 22234258 - 021
حسین مردانه بانکدار سامانیان شعبه ولیعصر تبریز ارائه خدمات به مشتریان ویژه شعب منتخب - 09999901600 33310800 - 041 داخلی مشتریان ویژه 33301155 - 041