سبدگردانی اختصاصی
شما می‌توانید با استفاده از خدمات سبد گردانی (خریدوفروش سهام در بورس) در بانک سامان، با استفاده از تجربه کارشناسان ما در این حوزه در زمان خود صرفه‌جویی نموده و بهترین گزینه سرمایه‌گذاری را انتخاب کنید.
1399/4/21 شنبه