اعتبار اسنادی
اعتبارات اسنادی متداول‌ترین وسیله پرداخت در مبادلات بازرگانی بین‌المللی است. ما انواع اعتبارات اسنادی وارداتی را از طرف شما افتتاح می‌کنیم.
طرح‌های ویژه
ارائه طرح‌های ویژه اصناف و شرکت های کوچک، دارندگان دستگاه کارتخوان، طرح های ویژه اصناف و کسبه عضو اتحادیه و ...
ضمانت‌نامه
درصورتی‌که متقاضی دریافت ضمانت‌نامه به مقاصد یا منظورهای مختلف هستید، ضمانت‌نامه خود را از بانک سامان دریافت کنید.
تامین سرمایه در گردش
شما به عنوان صاحب یک شرکت ممکن است در مسیر کاری خود با کمبود نقدینگی مواجه شوید و نیاز به تأمین سرمایه داشته باشید ما در کنار شما هستیم تا با خیالی امن و آسوده کسب‌وکار خود را مدیریت کنید.
تسهیلات پرسنلی سازمانی
ارائه خدمات تسهیلات ویژه سازمان‌ها و شرکت ها تسهيلاتی حداکثر به مبلغ 50 میلیون، در صورتی که برای مساعده به کارکنان خود نیازمند تسهیلات هستید میتوانید از خدمات کارساز استفاده کنید.
1399/4/21 شنبه