1399/4/21 شنبه

ضمانت‌نامه استرداد کسور وجه‌الضمان

درصورتی‌که کارفرمای شما پس از پیشرفت پروژه یا تحویل کار تا مدت مشخصی، مبلغی از صورت‌حساب را نزد خود به‌عنوان تضمین نگهداری می‌کند، در صورت درخواست شما و موافقت کارفرما شما می‌توانید با دریافت ضمانت‌نامه کسور وجه‌الضمان و ارائه آن به کارفرما، مبلغ موردنظر را دریافت کنید.
ضمانت‌نامه استرداد کسور وجه‌الضمان
درصورتی‌که کارفرمای شما پس از پیشرفت پروژه یا تحویل کار تا مدت مشخصی، مبلغی از صورت‌حساب را نزد خود به‌عنوان تضمین نگهداری می‌کند، در صورت درخواست شما و موافقت کارفرما شما می‌توانید با دریافت ضمانت‌نامه کسور وجه‌الضمان و ارائه آن به کارفرما، مبلغ موردنظر را دریافت کنید.
مزایا
  • انعطاف در دریافت کارمزد صدور ضمانت‌نامه با توجه به نوع وثایق و تضمینات و نوع ضمانت‌نامه
خوب است بدانید
  • حداکثر مدت ضمانت‌نامه یکسال است.
  • لازم است موضوع قرار یا هر رابطه حقوقی بین ضمانت‌خواه و ذی‌نفع ضمانت‌نامه با موضوع فعالیت ضمانت‌خواه و ذی‌نفع مرتبط و متناسب باشد.
  • حقوق ضمانت‌نامه غیرقابل‌انتقال است، به عبارتی ذی‌نفع حق واگذاری حقوق خود به شخص ثالث را ندارد.
  • ضمانت‌نامه قابل تنزیل نیست.
  • بخش یا درصدی از مبلغ وجه ضمانت که در سپرده‌ای بدون تعلق نرخ سود و به نام سپرده نقدی ضمانت‌خواه نگهداری می‌شود حداقل 10 درصد است.
برای دریافت این محصول چه شرایطی باید داشته باشیم؟
  • تمامی اشخاص حقیقی دارای 18 سال تمام که سابقه چک برگشتی یا بدهی غیر جاری در سیستم بانکی ندارند می‌توانند این محصول را دریافت کنند.
  • امکان استفاده از این محصول برای تمامی اشخاص حقوقی که شرایط زیر را دارا باشند، امکان‌پذیر است:
  1. در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده و شماره ثبت و شناسه ملی دریافت کرده
  2. و تمامی مدیران، اعضای هیئت‌مدیره و امضا داران دارای سابقه چک برگشتی یا بدهی غیر جاری در سیستم بانکی ندارند.
درگاه دریافت محصول
مراجعه حضوری به شعبه
استعلام ضمانت‌نامه
برای استعلام ضمانت‌نامه وارد سامانه استعلام شوید.
محصولاتی که ممکن است برای شما مفید باشد.