1399/4/21 شنبه

تأمین مالی پروژه‌ها

شما می‌توانید مدیریت امور بانکی و مدیریت طرح خود را به ما بسپارید.
تامین مالی پروژه‌ها
در صورتی که تمایل دارید تأمین بخشی از هزینه‌های سرمایه‌گذاری در «طرح‌های ایجادی» یا «طرح‌های توسعه‌ای، بازسازی و نوسازی» واحدهای تولیدی خود را از منابع داخلی این بانک و یا سایر منابع نظیر عاملیت بانکی صندوق توسعه ملی، خطوط اعتباری فاینانس یا تأمین مالی از محل بازار سرمایه و یا به صورت سندیکت بانکی استفاده کنید، می‌توانید مدیریت امور بانکی و مدیریت طرح‌تان را به ما بسپارید.
مزایا
رعایت استانداردهای بین‌المللی در تأمین مالی با رعایت چرخه حیات پروژه به منظور تعامل و همکاری ذینفعان پروژه در:
  • صنایع هدف و بخش‌های استراتژیک بانک؛
  • مشاوره در تهیه و تدوین اسناد پروژه نظیر انواع طرح‌های توجیهی لازم به منظور تأمین مالی از محل منابع تعریف‌شده؛
  • مشاوره در نحوه ارزیابی طرح‌های توجیهی؛
  • ارائه خدمات مشاوره در تهیه برنامه تدارکات و برنامه پرداخت¬ها برای اجرای پروژه‌ها به متقاضیان تأمین مالی.

 
خوب است بدانید:
شما از خدمات مشاوره‌ای در طراحی ساختار تأمین مالی پروژه از محل منابع مالی داخلی و سایر منابع (به شرح فوق) و خدمات مشاوره‌ای در مدیریت طرح خود بهره‌مند خواهد شد و همچنین همکاری مستقیم در تنظیم قراردادهای تأمین مالی مورد نیاز طرح‌ها خواهیم داشت.
برای دریافت این محصول چه شرایطی باید داشته باشیم؟
شما می‌توانید با مراجعه به درگاه‌های عملیاتی نظیر بانکداری شرکتی، شعب بانک سامان و یا به طور مستقیم از طریق اداره تأمین مالی و مدیریت طرح‌ها، محصول خود را دریافت کنید.
ثبت درخواست
شما می‌توانید با مراجعه به بانکداری شرکتی، این محصول را دریافت کنید.
محصولاتی که ممکن است برای شما مفید باشد.
  • تسهیلات ریالی برای تأمین مالی «طرح¬های ایجادی» یا «طرح¬های توسعه¬ای، بازسازی و نوسازی»
  • تسهیلات ریالی سرمایه در گردش برای سال اول تولید
  • ضمانت شما در فرآیند تأمین مالی از محل بازار سرمایه از طریق انتشار اوراق صکوک