اعتبارات اسنادی داخلی
اعتبارات اسنادی متداول‌ترین وسیله پرداخت در مبادلات بازرگانی بین‌المللی است. ما  انواع اعتبارات اسنادی وارداتی را از طرف شما افتتاح می‌کنیم. 
1399/4/21 شنبه