1399/2/22 دوشنبه
آشنایی با بانکداری شرکتی
  • اشخاص حقوقی که به‌صورت انفرادی و بدون در نظر گرفتن ذینفعان واحد آن‌ها، میزان درآمد حاصل از فروش محصولات یا ارائه خدمتشان طبق آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده بیش از مبلغ ده هزار میلیارد ریال یا هم‌ارز ریالی آن به سایر ارزهای مختلف باشد؛ تبصره 1: شایان‌ذکر است مبنای تفکیک پیشنهادی برای مشتریان جدید است و مشمول مشتریان فعلی مدیریت بانکداری شرکتی نمی‌شود.
  • شرکت‌های سهامی عام پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار؛
  • شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی؛
  • اشخاص مرتبط و شرکت‌های زیرمجموعه بانک به‌ استثنای شرکت کارگزاری سامان؛
  • شرکت‌های زیرمجموعه سایر بانک‌ها؛
  • اشخاص حقوقی که در خارج از ایران به ثبت رسیده‌اند؛
  • اشخاص حقوقی ایرانی که بیش از 70% سهامی آن‌ها متعلق به اشخاص خارجی است.
1399/4/21 شنبه