1399/4/21 شنبه

اولویت دریافت خدمات در تمامی شعب

خدمات بانکی خود را بدون نوبت از بانکدار شعبه یا رئیس یا معاون شعبه دریافت کنید.
اولویت دریافت خدمات در تمامی شعب
درصورتی‌که جز گروه مشتریان ويژه یا مشتریان خاص بانک هستید، با ارائه کارت طلایی یا کارت مشکی می‌توانید خدمات بانکی خود را بدون نوبت از بانکدار شعبه یا رئیس یا معاون شعبه دریافت کنید.
مزایا
  • سرعت انجام خدمات در مراجعات حضوری در شعب منتخب بانک
  • امکان مشاوره با رئیس یا بانکدار شعبه
خوب است بدانید
شما درصورتی‌که دارای کارت طلایی یا مشکی هستید می‌توانید در همه شعب ما با مراجعه به رئیس شعبه و نشان دادن کارت خود بدون نوبت و به‌صورت ويژه خدمت خود را دریافت کنید.
برای دریافت این محصول چه شرایطی باید داشته باشیم؟
امکان استفاده از این محصول برای تمامی اشخاص حقیقی که در گروه مشتریان ویژه یا خاص بانک قرار دارند فراهم است.
درگاه دریافت محصول
شما می‌توانید با مراجعه به شعب ما کارت مشکی یا طلایی خود را درخواست کنید.
محصولاتی که ممکن است برای شما مفید باشد.