1399/4/21 شنبه

گواهی سپرده کالایی
گواهی سپرده کالایی اوراق بهاداری است که نشان‌دهنده مالکیت دارنده¬ اوراق بر مقدار مشخصی از یک کالای خاص است و پشتوانه آن نیز قبض انباری است که توسط انبارهای مورد تأیید شرکت بورس کالای ایران صادر می‌گردد.
صندوق‌ها
صندوق سرمایه‌گذاری فرصتی برای یک سرمایه‌گذاری خوب در حوزه‌های مختلف سرمایه‌گذاری است.
درگاه‌ها
ما برای تسهیل در امور سرمایه‌گذاری شما درگاه‌های متنوعی را ارائه می‌دهیم تا از طریق آنها بتوانید وضعیت سرمایه‌گذاری خود را مشاهده و مدیریت کنید.