1399/4/21 شنبه

طرح پیوند

بانک سامان از طریق اختصاص اعتبار گردان به مشتریان شما و محدودسازی استفاده از آن تنها برای خرید کالا از شما، به فروش نقدی محصولات شما کمک خواهد کرد.
طرح پیوند
اگر در فروش محصول خود نیازمند تأمین مالی خریدار هستید، می‌توانید از طریق محصول پیوند آن را دریافت کنید. در محصول پیوند بانک سامان از طریق اختصاص اعتبار گردان به مشتریان شما و محدودسازی استفاده از آن تنها برای خرید کالا از شما، به فروش نقدی محصولات شما کمک خواهد کرد.
مزایا
  • تسویه نقدی با فروشنده کالا
  • حذف چک و سایر روش‌های پرداخت فیزیکی
  • ارائه انواع گزارش‌ها به خریداران و فروشندگان در ارتباط با وضعیت خریدوفروش و اعتبار
  • سادگی اعطای اعتبار
خوب است بدانید
  • این محصول برای شرکت‌های پخش کارآمد خواهد بود.
  • روش استفاده از اعتبار از طریق ابزار کارت  و درگاه اینترنتی است
  • در صورت تسویه به‌موقع اعتبار استفاده شده، خط اعتباری مشتری مجدد ترمیم شده و برای خریدهای بعدی قابل‌استفاده است.
برای دریافت این محصول چه شرایطی باید داشته باشیم؟
  • به شعبه یا بانکداری شرکتی مراجعه و درخواست خود را طرح کنید.
  • کارشناسان بانک در اسرع وقت جلسات بررسی و ارائه سازوکار پیشنهادی را با شما برگزار خواهند کرد.
  • با عقد قرارداد و معرفی طرف‌های تجاری، این محصول برای شما راه‌اندازی خواهد شد.
درگاه دریافت محصول
محصولاتی که ممکن است برای شما مفید باشد.
خط اعتباری