1399/4/21 شنبه

کارت ممتاز

سرویس های خدمات برتر ویژه کارت آبی
کارت آبی (برای مشتریان ممتاز)
در صورتی که عضو گروه مشتریان ممتاز  بانک هستید ، با دریافت کارت بانکی خود (آبی) می توانید از سرویس های خدمات برتر  مشتریان ممتاز  بهره مند گردید.
مزایا
استفاده از خدمات اعتباری ویژه مشتریان ممتاز 
خوب است بدانید
  • این کارت روی سپرده کوتاه‌مدت موردنظر شما صادر می‌شود و تمامی عملیات بانکی همانند سایر کارت‌های برداشت بر روی آن وجود دارد.
  • امکان معرفی سپرده فرعی برای استفاده از دستگاه‌های خودپرداز بانک سامان وجود دارد.
برای دریافت این محصول چه شرایطی باید داشته باشیم؟
  • مشتری ممتاز بانک سامان باشید.
  • احراز سایر شرایط برای دریافت کارت‌های بانکی
درگاه دریافت محصول
مراجعه حضوری به شعبه