صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
درصورتی‌که تمایل به سرمایه‌گذاری و تشکیل سبدی از دارایی‌ها (متشکل از اوراق بهادار، گواهی سپرده، حق تقدم سهام، واحدهای سرمایه‌گذاری در سایر صندوق‌ها و ...) دارید با استفاده از خدمات صندوق سرمایه‌گذاری در بانک سامان می‌توانید، با کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، از طریق سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های مختلف ریسک سرمایه‌گذاری خود را مدیریت کنید.
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت
درصورتی‌که تمایل به سرمایه‌گذاری و تشکیل سبدی از دارایی‌ها (متشکل از اوراق بهادار، گواهی سپرده، حق تقدم سهام، واحدهای سرمایه‌گذاری در سایر صندوق‌ها و ...) دارید با استفاده از خدمات صندوق سرمایه‌گذاری در بانک سامان می‌توانید، با کاهش ریسک سرمایه‌گذاری خود، نرخ سود مورد انتظار خود را دریافت کنید.
1399/4/21 شنبه