1399/4/21 شنبه

اداره مشتریان خاص
سمت نام و نام خانوادگی شماره تماس ( داخلی) 22330000
سرپرست دفاتر اختصاصی محمدحسین افضلی 3909
کارشناس مشتريان خاص مهران قنبری 3904
کارشناس مشتريان خاص سوانا آساطوریان 3912
کارشناس مشتريان خاص محمدرضا قاسمی نژاد 3905
کارشناس مشتريان خاص فرزاد رضائی 3908
مسئول دفتر علی فیاض 3911
دفتر بانکداری اختصاصی زعفرانیه
آدرس : تهران، زعفرانیه، خیابان یکتا، ابتدای خیابان طاهری،  پلاک 3
سمت نام و نام خانوادگی شماره تماس
رئیس دفتر بانکداری اختصاصی احسان مهدی پور 22716538
معاون دفتر بانکداری اختصاصی سولماز ابوالشمس 26850294
بانکدار اختصاصی سمیه سادات کریمی 22703486
بانکدار اختصاصی مهدی تاجی نژاد 22715435
بانکدار اختصاصی هادی ایران نژاد 26850344
بانکدار اختصاصی سیدعماد حائری طباطبائی 22736288
کارشناس عملیات بانکداری اختصاصی رضا برهانی سوره 22716239
کارشناس عملیات بانکداری اختصاصی نیاز خمارلو 22703301
کارشناس عملیات بانکداری اختصاصی مژگان هاشمی 26850323
کارشناس عملیات بانکداری اختصاصی هوتن بهبهانی 26850595
کارشناس عملیات بانکداری اختصاصی سیدمحمدرسول موسوی زاده 26850595
کارشناس عملیات بانکداری اختصاصی علیرضا خراد پور 22716254
باجه تشریفات فرودگاهی CIP
آدرس : تهران، کیلومتر 30 اتوبان تهران-قم، فرودگاه بین المللی امام خمینی، سالن تشریفات فرودگاهی
سمت نام و نام خانوادگی شماره تماس شماره تماس
رئیس واحد تشریفات فرودگاهی CIP احمد عین علی 021- 55678178 021- 55678199
بانکدار CIP مسعود فغانی 021- 55678178 021- 55678199
بانکدار CIP محمد تقی صالحی 021- 55678178 021- 55678199
بانکدار CIP سیدسینا حسینی شیوایی 021- 55678178 021- 55678199
بانکدار CIP رضا رئیسی زیارانی 021- 55678178 021- 55678199
بانکدار CIP مسعود وثوقی 021- 55678178 021- 55678199
بانکدار CIP علیرضا اکبری 021- 55678178 021- 55678199
بانکدار CIP بهنام صدیقی 021- 55678178 021- 55678199
دفتر بانکداری اختصاصی تبریز
آدرس: تبریز، کوی ولیعصر، چهاراره ایرداک، اول خیابان سعدی، برج مبین، طبقه هشتم
سمت نام و نام خانوادگی شماره تماس
بانکدار اختصاصی نادر جهانگیرزاده 041-33316220
کارشناس عمليات بانکداري اختصاصي احسان نمونه خواه 041-33316220
دفتر بانکداری اختصاصی مشهد
آدرس : مشهد، بلوار سجاد، نبش سجاد هشتم، ساختمان بانک سامان، طبقه هفتم
سمت نام و نام خانوادگی شماره تماس
بانکدار اختصاصی حمید طوسی 051-37681716
کارشناس عمليات بانکداری اختصاصی موسی الرضا ساقی 051-37682321
کارشناس عمليات بانکداری اختصاصی پیمان هراتی 051-37682322
دفتر بانکداری اختصاصی اصفهان
آدرس: اصفهان، خیابان توحید جنوبی ، ساختمان ژیوار ، طبقه 5 واحد 501
سمت نام و نام خانوادگی شماره تماس
بانکدار اختصاصی صابر ملبوس باف 031-31322447
کارشناس عمليات بانکداری اختصاصی امیر فرجی 031-31322447
دفتر بانکداری اختصاصی قم
آدرس: قم، بلوار امین، نبش کوچه 41، ساختمان بانک سامان، طبقه 22
سمت نام و نام خانوادگی شماره تماس
کارشناس عملیات بانکداری اختصاصی امیر محمد هاشمی 025 - 32400442
کارشناس عملیات بانکداری اختصاصی محمدحسن ابوعلی زاده 025 - 32400442
کارمند بانکداری ویژه و اختصاصی هانیه کاویانی 025 - 32400442