1399/4/21 شنبه

درخواست دستگاه کارتخوان
برای دریافت دستگاه کارت‌خوان(POS) اطلاعات و مدارک مورد نیاز را در فرم دریافت دستگاه کارت‌خوان بارگذاری کنید.
درگاه اینترنتی
برای ثبت سفارش آنلاین دریافت درگاه اینترنتی می‌توانید مدارک و مشخصات خود را در سامانه سفارش آنلاین درگاه پرداخت وارد کنید.