1399/4/21 شنبه

بیمه درمان تکمیلی

امکان استفاده از مبلغ پوشش‌های بیمه‌ای متنوع
بیمه درمان تکمیلی انفرادی
درصورتی‌که در گروه مشتریان برتر بانک سامان هستید، به‌صورت انفرادی می‌توانید از خدمات بیمه درمان تکمیلی استفاده کنید.
مزایا
  • هر یک از مشتریان خاص و ويژه که مشمول دریافت بیمه درمان تکمیلی می‌شوند می‌توانند افراد تحت تکفل خود (پدر، مادر، همسر و فرزندان) را نیز بیمه کنند.
  • امکان دریافت بیمه درمان تکمیلی بدون هیچ‌گونه محدودیت سنی و بدون نیاز به انجام آزمایش اولیه متقاضی
  • امکان استفاده از پوشش‌های متنوع بیمه‌ای (پوشش بیمه‌ای بستری در بیمارستان، دندان‌پزشکی، آزمایشگاهی و ...)
  • امکان استفاده از مبلغ پوشش‌های بیمه‌ای متنوع
  • امکان ارسال مدارک و صورتحساب مربوط به جبران خسارت به شعب بانک سامان و پیگیری از این طریق
  • امکان استفاده پوشش بستری بدون محدودیت سقف
خوب است بدانید
  • مشتریان واجد شرایط دریافت بیمه درمان تکمیلی لزومی به داشتن بیمه‌گر اول (تأمین اجتماعی، خدمات درمانی و ...) ندارند.
  • فرانشیز بیمه درمان تکمیلی برای مشتریان برتر 10در صد مبلغ خسارت است.
  • بیمه درمان تکمیلی پس از صدور قابل‌ابطال نیست.
  • انتخاب شرکت خدمات‌رسانی با شرکت درمانت یا شرکت خدمت‌رسان 
برای دریافت این محصول چه شرایطی باید داشته باشیم؟
تمامی اشخاص حقیقی که در گروه مشتریان برتر (مشتریان خاص و ويژه) بانک قرار دارند امکان استفاده از این محصول را دارند.
درگاه دریافت محصول
محصولاتی که ممکن است برای شما مفید باشد.