1399/4/21 شنبه

بیمه درمان تکمیلی انفرادی
درصورتی‌که در گروه مشتریان برتر بانک سامان هستید، به‌صورت انفرادی می‌توانید از خدمات بیمه درمان تکمیلی استفاده کنید.
مزایا
  • هر یک از مشتریان خاص و ويژه که مشمول دریافت بیمه درمان تکمیلی می‌شوند می‌توانند افراد تحت تکفل خود (پدر، مادر، همسر و فرزندان) را نیز بیمه کنند.
  • امکان دریافت بیمه درمان تکمیلی بدون هیچ‌گونه محدودیت سنی و بدون نیاز به انجام آزمایش اولیه متقاضی
  • امکان استفاده از پوشش‌های متنوع بیمه‌ای (پوشش بیمه‌ای بستری در بیمارستان، دندان‌پزشکی، آزمایشگاهی و ...)
  • امکان استفاده از مبلغ پوشش‌های بیمه‌ای متنوع
  • امکان ارسال مدارک و صورتحساب مربوط به جبران خسارت به شعب بانک سامان و پیگیری از این طریق
خوب است بدانید
  • مشتریان واجد شرایط دریافت بیمه درمان تکمیلی لزومی به داشتن بیمه‌گر اول (تأمین اجتماعی، خدمات درمانی و ...) ندارند.
  • فرانشیز بیمه درمان تکمیلی برای مشتریان برتر 10در صد مبلغ خسارت است.
  • بیمه درمان تکمیلی پس از صدور قابل‌ابطال نیست.
برای دریافت این محصول چه شرایطی باید داشته باشیم؟
تمامی اشخاص حقیقی که در گروه مشتریان برتر (مشتریان خاص و ويژه) بانک قرار دارند امکان استفاده از این محصول را دارند.
درگاه دریافت محصول
محصولاتی که ممکن است برای شما مفید باشد.