دانسا
1399/4/21 شنبه

بانکدار اختصاصی
شما پس از قرارگیری در گروه مشتریان خاص از خدمت دفاتر بانکداری اختصاصی بهره‌مند می‌شوید. در دفاتر بانکدار اختصاصی می‌توانید خدمات بانکی و مشاوره‌ای خود را از طریق بانکدار اختصاصی دریافت کنید. همچنین از طریق بانکدار اختصاصی ارائه خدمات بانکی در محل شما نیز امکان‌پذیر است.
مزایا
  • دسترسی آسان و راحت به بانکدار اختصاصی
  • حضور بانکدار اختصاصی در محل شما
  • انجام امور بانکی و سایر خدمات (بیمه و سرمایه‌گذاری) بدون نیاز به حضور در شعب
  • ارائه پیشنهادات مالی و سرمایه‌گذاری طبق درخواست شما
  • مدیریت سپرده‌های مشتری حسب شرایط موجود
خوب است بدانید
خدمت بانکدار اختصاصی به‌صورت رایگان و بدون اخذ کارمزد به شما و افراد تحت تکفلتان (همسر و فرزندان) ارائه می‌شود.
برای دریافت این خدمت چه شرایطی باید داشته باشیم؟
تمامی مشتریان برتر که مجموع سپرده‌گذاری آن‌ها (ریالی و ارزی) بیش از 35 میلیارد ریال نزد بانک باشد و در شهرهای دارای دفاتر بانکداری اختصاصی حضور داشته باشند، می‌توانند از این خدمت بهره‌مند شوند.
ثبت درخواست
برای ارتباط با دفاتر بانکداری اختصاصی و مدیریت بانکداری ویژه و اختصاصی می‌توانید با شماره‌های زیر تماس بگیرید.
مدیریت بانکداری ویژه و اختصاصی 021-22650098 داخلی: 107*121*124*127
دفتر اختصاصی زعفرانیه 021-22716538
دفتر اختصاصی تبریز 041-33373851
دفتر اختصاصی مشهد 051-37682321