درگاه پرداخت
سرویس پرداخت‌یار به شما این امکان را می‌دهد تا برای خود یا کسب و کارتان درگاه پرداخت دریافت کنید.
کارتخوان
برای دریافت دستگاه کارت‌خوان(POS) اطلاعات و مدارک مورد نیاز را در فرم دریافت دستگاه کارت‌خوان بارگذاری کنید.
1399/4/21 شنبه