1399/4/21 شنبه

صندوق امانات
در صورتی که متقاضی استفاده از خدمات صندوق امانات جهت نگهداری اشیای قیمتی یا اوراق مهم خود هستید، می‌توانید با مراجعه به شعبی که مجهز به صندوق امانات است، درخواست خود را طرح و نسبت به دریافت خدمات صندوق امانات اقدام نمایید.
مزایا
  • امکان اجاره صندوق امانات در شعب منتخب به مدت یک سال.
  • امکان اجاره صندوق امانات در فرودگاه امام خمینی به صورت سه ماه.
  • ساعت کاری استفاده از صندوق امانات تشریفات فرودگاهی 24 ساعته است.
خوب است بدانید
  • اجاره صندوق امانات، کاملاً شخصی است، یعنی فقط دارنده صندوق می‌تواند از آن استفاده نماید و امکان انتقال آن به غیر را ندارد.
  • امکان استفاده از صندوق امانات به صورت مشترک (شریک با دیگران) وجود ندارد.
  • امکان استفاده از صندوق امانات توسط وکیل امکان‌پذیر است.
  • مشتری فقط در ساعات کاری شعب مجاز به استفاده از صندوق امانات است.
  • صندوق امانات مستقر در CIP، به مشتریانی که از سالن CIP استفاده می‌کنند قابل تخصیص است.
  • بابت استفاده از صندوق امانات از دارنده آن ودیعه و اجاره‌بهای سالانه اخذ می‌شود.
برای دریافت این محصول چه شرایطی باید داشته باشیم؟
هر یک از مشتریان حقیقی یا حقوقی بانک که دارای حداقل یک حساب نزد بانک باشند، می‌توانند نسبت به انعقاد قرارداد اجاره صندوق امانات با بانک اقدام نماید.
درگاه دریافت محصول
شما می‌توانید با مراجعه به شعب منتخب ما این محصول را دریافت کنید.
محصولاتی که ممکن است برای شما مفید باشد.