وام خرید تجهیزات
درصورتی‌که به‌منظور خرید تجهیزات و ماشین‌آلات موردنیاز خود کمبود نقدینگی دارید، با استفاده از این تسهيلات می‌توانید تجهیزات موردنظر خود را خریداری کرده و به‌صورت اقساطی با بانک تسویه کنید.
وام خرید دفتر کار
درصورتی‌که به‌منظور خرید دفتر کار خود کمبود نقدینگی دارید، با استفاده از تسهيلات خرید دفتر کار می‌توانید خرید خود را انجام داده و به‌صورت قسطی تسهيلات خود را با بانک تسویه کنید.
وام تعمیر دفتر کار
درصورتی‌که به‌منظور تعمیر دفتر کار خود کمبود نقدینگی دارید، با استفاده از این تسهيلات می‌توانید لوازم و مصالح ساختمانی موردنیاز را خریداری کرده و به‌صورت اقساطی تسهيلات خود را تسویه کنید.
1399/4/21 شنبه