1399/4/21 شنبه

تبریک به شما بابت افتتاح حساب جاری در بانک سامان
شما می‌توانید با گذراندن مسیر چهارگانه زیر و انجام فعالیت با دستگاه کارت‌خوان و همچنین حساب جاری متصل به آن، از خدمات کامل پذیرندگان سامانی بهره‌مند شوید.
مسیر شما
خدمات دستگاه کارت‌خوان