بیمه درمان تکمیلی پذیرندگان
در صورتی که در گروه دارندگان دستگاه کارت‌خوان بانک سامان هستید، به صورت انفرادی می‌توانید از خدمات بیمه درمان تکمیلی استفاده کنید.
1399/4/21 شنبه