قسطتان را هم قسطی پرداخت کنید!

اگر در پرداخت اقساط خود با کمبود نقدینگی مواجه هستید، با خدمت اتوقسط می‌توانید، قسطتان را به‌صورت قسطی پرداخت کنید.
مزایا:
  • مدیریت بهتر وجوه و نقدینگی شما
  • کاهش دغدغه پرداخت قسط
  • کوچکتر شدن مبلغ قسط
خوب است بدانید:
با انتخاب این خدمت، سپرده‌ای به نام خودتان افتتاح خواهد شد که مبلغ قسط ماهانه شما را به صورت تقسیطی در حسابتان ذخیره می‌کند.
به عنوان مثال اگر مبلغ قسط ماهانه شما 6 میلیون تومان باشد، این مبلغ به تعداد روزهای ماه تقسیم  و روزانه 200 هزار تومان در حسابتان ذخیره خواهد شد و مبلغ تجمیع شده در زمان سررسید، پرداخت خواهد شد.
برای دریافت خدمت، چه شرایطی باید داشته باشیم؟
در صورتی‌که تسهیلات فعال در بانک دارید، می‌توانید با مراجعه به شعبه خود، این خدمت را فعال کنید.
1399/4/21 شنبه