بیمه کسب و کار
ارائه خدمات بیمه ویژه کسب و کار و اصناف، مانند بیمه آتش سوزی، بیمه باربری؛ تهیه این بیمه‌ها خسارات های شما را تاسقف معین جبران خواهد کرد.
طرح‌های ویژه
درصورتی که درگروه دارندگان دستگاه کارت‌خوان بانک سامان هستید، به صورت انفرادی می‌توانید از خدمات بیمه درمان تکمیلی استفاده کنید.
1399/4/21 شنبه