سور اردیبهشت 1403
برنده گوشی سامسونگ s24 ULTRA
نام و نام خانوادگی شماره مشتری
آرميتا سادات آزمون 2738176
برندگان گوشی سامسونگ S23 FE
نام و نام خانوادگی شماره مشتری
علی اکبر رستگارخرمی 1151055
مهری قل‌قصری 53024
عليرضا حشمتيان 3425556
رضا شريفي آزاد پاشاکی 1856018
اميرمحمد وکيلی 2606060
1399/4/21 شنبه