1399/4/21 شنبه

کارت ممتاز
با کارت ممتاز علاوه بر امکان انجام عملیات بانکی، می‌توانید با خرید از مراکز طرف قرارداد، از تخفیفات ویژه‌ای برخوردار شوید.
مزایا
1-  استفاده از خدمات اعتباری ویژه مشتریان ممتاز   2-  دریافت خدمات بدون نوبت در شعب
  • بزودی با ارائه این کارت در شعب، شما در صف انتظار باقی نخواهید ماند
خوب است بدانید
1 - انجام تمامی عملیات بانکی:
این کارت روی سپرده کوتاه‌مدت موردنظر شما صادر می‌شود و تمامی عملیات بانکی همانند سایر کارت‌های برداشت بر روی آن وجود دارد.
2 - معرفی سپرده فرعی:
امکان معرفی سپرده فرعی برای استفاده از دستگاه‌های خودپرداز بانک سامان وجود دارد.
برای دریافت این محصول چه شرایطی باید داشته باشیم؟
  • مشتری ممتاز بانک سامان باشید
  • احراز سایر شرایط برای دریافت کارت‌های بانکی
درگاه دریافت محصول
مراجعه حضوری به شعبه