افزایش ساعت کاری سامانه های ساتنا و پایا در روزهای پایانی سال

.1400/12/21 شنبه

بانک سامان، ساعات کاری سامانههای ساتنا و پایا را با هدف ایجاد سهولت در پرداختهای مشتریان شبکه بانکی در ایام پایانی سال، افزایش داد.

به گزارش سامان رسانه، بر این اساس ساعت پایان کار سامانه ساتنا در روزهای ۲۶ و ۲۸ اسفندماه برای دستور پرداختهای بین مشتری ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه و دستور پرداختهای بین بانکی ساعت ۲۱ تعیین شده است.
در همین راستا در روز ۲۹ اسفندماه دستورپرداختهای بین مشتری تا ساعت ۱۶ و ۳۰ دقیقه و  دستورپرداختهای بین بانکی تا ساعت ۱۴ در سامانه ساتنا انجام خواهد گرفت.
همچنین سامانه پایا، همانند روزهای عادی (غیرتعطیل رسمی) شامل چهار چرخه بوده و دستورپرداختهای شاپرکی نیز در چرخه اول (سه و ۴۵ دقیقه بامداد) تسویه خواهند شد.

 
برچسب خبر:
1399/4/21 شنبه