تقدیر بانک سامان از مشتریان

.1400/11/23 شنبه

بانک سامان با هدف جلب رضایت مشتریان از رسیدگی به شکایت آنان، به سه نفر از مشتریانی که در نظرسنجی، سنجش میزان رضایت شرکت کرده بودند، هدیه داد.

به گزارش سامان رسانه، اداره رسیدگی به صدای مشتریان بانک سامان پس از بررسی نظرسنجی‌های صورت گرفته از مشتریانی که اقدام به ثبت شکایت در این اداره کرده‌اند، به قید قرعه به سه نفر از این مشتریان مبلغ 500 هزار تومان پرداخت کرد.
بر این اساس، آقایان شمس‌الدین زارع شاهی، رضا الله قلی پور و خانم کتایون احمدزاده سه مشتری بودند که برنده جایزه شرکت در نظرسنجی اداره رسیدگی به صدای مشتریان شدند.
 
برچسب خبر:
1399/4/21 شنبه