لیگ سامانیوم اردیبهشت ماه 1401

.1401/1/29 دوشنبه
موضوع لیگ : 3 نفر اول که بیشترین کسب امتیاز سامانی را در اردیبهشت ماه دارند و 3 نفر اول که بیشترین مصرف امتیاز سامانی را در اردیبهشت ماه دارند.
جوایز لیگ : 6 عدد ساعت هوشمند
زمان شروع لیگ : اول خرداد ماه 
زمان پایان لیگ : پایان روز 31 خرداد
اعلام نتایج لیگ : 22 خرداد از طریق اینستاگرام سامانیوم
مشاهده امتیازات سامانی در موبایلت در منوی " پروفایل " بخش سامانیوم 

 
برچسب خبر:
1399/4/21 شنبه