توسط بانک سامان صورت گرفت:

پرداخت 484 ميليارد ريال تسهيلات ازدواج در دی‌ماه

.1400/11/6 چهارشنبه

بانک سامان در طول دی‌ماه سال 1400 نزديک به 484 ميليارد ريال تسهيلات ازدواج پرداخت کرده است.

به گزارش سامان رسانه، بر اساس اعلام بانک سامان، طي دی‌ماه سال جاري بانک سامان 613 فقره تسهيلات ازدواج به مبلغ 484200 ميليون ريال پرداخت کرده است.
بر همين اساس، با احتساب پرداختي‌هاي دی‌ماه، بانک سامان از ابتداي سال 1400 تا پايان دی‌ماه همين سال 4176 فقره تسهيلات ازدواج به مبلغ 3263810 میلیون ريال پرداخت کرده است.
همچنين بر اساس همين گزارش، از ابتداي سال جاري تا پايان دی‌ماه، 7663 نفر در انتظار اخذ وام ازدواج از بانک سامان هستند که از اين تعداد 6808 نفر در انتظار تعيين شعبه، 244 نفر در انتظار پذيرش در شعبه، 499 نفر در انتظار تکميل مدارک و 112 نفر در انتظار اخذ وام هستند.

 
برچسب خبر:
1399/4/21 شنبه