آخرین خبرهاآخرین خبرها

اطلاعیه بهینه‌سازی سامانه‌های نرم‌افزاری

.1403/3/26 شنبه

به منظور بهبود ساختار خدمت‌رسانی و انجام برخی تغییرات در زیر ساخت‌ها، تمامی خدمات بانکی و سامانه‌های مربوطه به بانک سامان با اختلال موقت همراه خواهند بود.

به منظور بهبود ساختار خدمت‌رسانی و انجام برخی تغییرات در زیر ساخت‌ها، تمامی خدمات بانکی و سامانه‌های مربوطه به بانک سامان با اختلال موقت همراه خواهند بود. بر اساس این گزارش، اختلال مذکور از ساعت 4:00 بامداد روز یکشنبه 27 خرداد‌ماه 1403 به مدت پانزده دقیقه رخ خواهد داد و پس از این بازه، خدمت‌رسانی در سامانه‌های بانک به وضعیت عادی باز خواهد گشت.
برچسب خبر:
1399/4/21 شنبه