اطلاعیه بهینه‌سازی سامانه‌های نرم‌افزاری

.1402/10/20 چهارشنبه
به منظور بهبود و توسعه زیرساخت‌ها، تمامی خدمات بانکی و سامانه‌های مربوطه به بانک سامان با اختلال موقت همراه خواهند بود.
بر اساس این گزارش، اختلال مذکور از  یک دقیقه نیمه شب روز جمعه 22 دی 1402 به مدت 6 ساعت رخ خواهد داد و پس از این بازه، خدمت‌رسانی در سامانه‌های بانک به وضعیت عادی باز خواهد گشت.
برچسب خبر:
1399/4/21 شنبه