اهداء تندیس طلایی رضایتمندی مشتریان به بانک سامان

.1402/9/8 چهارشنبه

بانک سامان موفق شد تندیس طلایی سیزدهمین همایش سراسری رضایتمندی مشتری را از آن خود کند.

به گزارش سامان رسانه، تندیس طلایی سیزدهمین همایش سراسری رضایتمندی مشتری به بانک سامان رسید.در این همایش که صاحبان صنایع، فعالان اقتصادی، برندهای ارزشمند و برخی از مدیران و چهره‌های تاثیرگذار در حوزه تجارت و فعالان کسب و کار حضور داشتند، تندیس طلایی رضایتمندی مشتریان به پاس اقدامات موثر به بانک سامان اهدا شد.
بر این اساس، این تندیس براساس ارزیابی شاخص‌های کیفیت، ایجاد درگاه‌های ارتباطی مناسب برای مشتریان و کارآمدی فرآیند رسیدگی به صدای مشتریان به بانک سامان اعطا شد.
لازم به ذکر است که پیش از این نیز بانک سامان در سال ۱۳۹۹ و 1401 نیز توانسته بود تندیس طلایی این همایش را از آن خود کند و قبل از آن هم این بانک رتبه نخست شاخص رضایتمندی مشتریان که توسط استانداری تهران ارزیابی شده بود را کسب کرد.
برچسب خبر:
1399/4/21 شنبه