پرداخت 1150500 میلیون ريال تسهيلات ازدواج در مردادماه

.1402/6/12 یکشنبه

بانک سامان در طول مردادماه سال 1402 نزدیک به 1150500 میلیون ريال تسهيلات ازدواج پرداخت کرده است.

به گزارش سامان رسانه، بر اساس اعلام بانک سامان، طي مردادماه سال جاري بانک سامان 578 فقره تسهيلات ازدواج به مبلغ 1150500 ميليون ريال پرداخت کرده است.
همچنين بر اساس همين گزارش، از ابتداي سال جاري تا پايان مردادماه، 2531 نفر در انتظار اخذ وام ازدواج از بانک سامان هستند که از اين تعداد 796 نفر در انتظار تعيين شعبه، 746 نفر در انتظار پذيرش در شعبه، 821 نفر در انتظار تکميل مدارک و 168 نفر در انتظار اخذ وام هستند.

 
برچسب خبر:
1399/4/21 شنبه