ارتقا بانک سامان به بازار بالاتر فرابورس

.1402/3/29 دوشنبه

هیئت پذیرش شرکت فرابورس ایران، با درخواست بانک سامان برای پذیرش «نماد سامان» در این بازار موافقت کرد.

به گزارش سامان رسانه، درخواست پذیرش سهام بانک سامان (سهامی عام) در فرابورس ایران در جلسه مورخ 28 خرداد 1402 هیئت پذیرش فرابورس مطرح و با پذیرش مشروط بانک سامان در بازار فرابورس ایران موافقت به عمل آمد.
گفتنی است، پیش از این، نماد بانک سامان در تابلو بازار پایه زرد فرابورس حضور داشت.
 
برچسب خبر:
1399/4/21 شنبه