اطلاعیه بهینه‌سازی سامانه‌های نرم‌افزاری

.1401/9/22 سه‌شنبه

به منظور بهبود ساختار خدمت‌رسانی و انجام برخی تغییرات در زیر ساخت‌ها، تمامی خدمات بانکی و سامانه‌های مربوطه به بانک سامان با اختلال موقت همراه خواهند بود. بر اساس این گزارش، اختلال مذکور در بامداد روز جمعه مورخ 1401/09/25 از ساعت یک دقیقه بامداد تا شش صبح رخ خواهد داد و پس از این بازه، خدمت‌رسانی در سامانه‌های بانک به وضعیت عادی باز خواهد گشت.  
برچسب خبر:
1399/4/21 شنبه